Deze Toolkit is bedoeld voor communicatieadviseurs van decentrale overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De site bevat informatie en communicatiemiddelen over de Omgevingswet die vrij gebruikt mogen worden. Hoe je deze toolkit kunt gebruiken staat hier

Je zoekt...

Informatie en middelen voor inwoners

Initiatiefnemers en belanghebbenden.

Informatie en middelen voor ondernemers

Ondernemers met een initiatief en ondernemers als belanghebbenden.

Informatie en middelen op onderwerp

Bijvoorbeeld over participatie, omgevingsplan
 

Meest gezochte middelen

Participatie... Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

In deze animatie wordt duidelijk uitgelegd wat de Omgevingswet inhoudt. De animatie is bedoeld voor alle inwoners van Nederland. Wil je de animatie gebruiken?

Op deze pagina vind je diverse alinea's met basisinformatie over de Omgevingswet. Deze tekst voldoet aan leesniveau B2. Pas de tekst indien gewenst naar eigen inzicht aan: