Basisinformatie Omgevingswet voor ondernemers

De Omgevingswet betekent voor ondernemers: 

 • Helderdere, concretere regels
 • Eén loket voor meervoudige aanvraag
 • Regie op de aanvraag
 • Snellere procedure, mn OPA
 • Prik op de kaart, wat kan er op een locatie?
 • Robuustere, meer toegesneden vergunning
 • Vaker iets bouwen zonder vergunning
 • Zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen
 • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
 • Een oplossing kiezen die past bij uw bedrijf
 • Meer duidelijkheid welke regels gelden, omdat staat in het omgevingsplan 
 • Met één vergunning een project realiseren (integratie van vergunningstelsels die nu nog apart zijn)
 • Focus op de kwaliteit van het initiatief, geen afvinklijstje (van nee tenzij, naar ja mits)

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving. 

Kernboodschap suggestie 1:
Onze leefomgeving vraagt om een verruimende blik. Voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing. Voor nu en in de toekomst. Want Nederland wordt niet groter en dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland, voor nu, morgen én overmorgen.

Kernboodschap suggestie 2:
De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe met in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Elk van deze suggesties kun je aanvullen met de volgende tekst:

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner of ondernemer?
Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Onderwerp
Algemene informatie
Doelgroep
Ondernemers
Ondernemer met plan
Belanghebbende professioneel
Soort
Bouwsteen
thumbnail foto horecaondernemer op terras