Brief initiatiefnemer-belanghebbende

Onderstaande tekst is ook opgenomen in het Worddocument (bijlage).

Naam
Adres en postcode
Mail/telefoonnummer
Datum:

Onderwerp: Braakliggend veldje Lindelaan/Larixlaan nieuwe functie geven

Beste [buren / buurtbewoners / bewoners van adres xx],

Ik ben [naam] en woon aan de [adres] en ik wil het volgende aan u voorleggen.

Zoals u waarschijnlijk al weet krijgt onze buurt binnenkort nieuwe bestrating en daarmee een moderne en nette uitstraling. Het zou jammer zijn als het braakliggende veldje op de hoek van de Lindelaan en Larixlaan daar niet in wordt meegenomen en dat er alleen onkruid groeit. Ik wil de gemeente daarom vragen het genoemde veldje een nieuwe functie te geven.

Er zijn nu weinig speelvoorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en met een paar speeltoestellen zou dit veldje een prima speeltuin kunnen worden.  
Voor ik met mijn plan naar de gemeente ga, wil ik graag weten hoe u over dit plan denkt:

  • Vindt u een speeltuin voor 4 tot 8-jarigen ook een goed idee?
  • Heeft u bezwaren tegen dit plan? Zo ja, welke?
  • Ziet u liever een andere functie?
  • Heeft u andere opmerkingen of aanvullingen?

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw antwoord vóór [datum] bij mij in de brievenbus te doen? U mag mij ook mailen. Mijn adres en mail staan bovenaan deze brief.

Vervolg
Ik verzamel alle reacties uit de buurt en vraag vervolgens aan de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Laten we daarna een keer bij elkaar komen om het plan verder uit te werken.

Bedankt en vriendelijke groeten,

 

Naam en handtekening

Onderwerp
Participatie
Doelgroep
Inwoners met een initiatief
Ondernemers
Ondernemer met plan
Soort
Voorbeeld
brief initiatiefnemer