De Omgevingstafel voor belanghebbenden

“Bent u uitgenodigd voor een Omgevingstafel? Dit moet u weten”

Als u bent uitgenodigd voor deelname aan een Omgevingstafel, dan betekent dat in veel gevallen dat er in uw buurt (bouw)plannen zijn die invloed hebben op uw leefomgeving. Voordat de plannen verder worden ingevuld en de gemeente een omgevingsvergunning verleent, horen de gemeente en de initiatiefnemer graag hoe u over de plannen denkt. Daarom organiseert de gemeente een Omgevingstafel.

Wat is een Omgevingstafel?

Als iemand plannen heeft om bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw te vestigen of woningen te bouwen, dan zijn er vaak meerdere overheidspartijen betrokken die bepalen of daar een vergunning voor kan worden verleend. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente, waterschap of de provincie, de omgevingsdienst, de welstand, de veiligheidsregio of de GGD. Ook kan het zijn dat diverse omwonenden een mening hebben over de plannen. Bij een Omgevingstafel zijn zoveel mogelijk partijen tegelijkertijd aanwezig, om de geldende wet- en regelgeving te bespreken en standpunten met elkaar uit te wisselen. Het doel van zo’n Omgevingstafel is om samen met de initiatiefnemer, adviseurs en belanghebbenden het plan mogelijk te maken binnen de geformuleerde voorwaarden. 

Deelname aan Omgevingstafel en inspraakmogelijkheden

Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. Als er duidelijkheid is over de diverse belangen, wetten en regels dan kan de initiatiefnemer het plan eventueel aanpassen en daarna een vergunning aanvragen. Nadat de vergunning is aangevraagd kan de gemeente (of een ander bevoegd gezag) besluiten om de vergunning te verlenen. Als u het niet eens bent met die beslissing, dan kunt u gebruik maken van de formele inspraakmogelijkheden.

De voordelen van de Omgevingstafel:

  • U kunt meedenken vóórdat de plannen (te ver) zijn ingevuld
  • De initiatiefnemer wordt uitgedaagd om rekening te houden met alle belangen
  • U raakt op tijd op de hoogte van de wetten, regels en kaders waarmee de initiatiefnemer rekening moet houden

Participatie

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: de initiatiefnemer moet aangeven of, en hoe hij de buurt heeft betrokken bij zijn plannen. Bij complexe plannen wordt vaak door de gemeente de Omgevingstafel ingezet om belangen in beeld te brengen. Bij kleinere projecten, zoals een aanbouw, schutting of dakkapel ligt het initiatief voor participatie helemaal bij de vergunning aanvrager.

Onderwerp
Omgevingstafel
Omgevingsvergunning
Participatie
Doelgroep
Inwoner als belanghebbende
Soort
Bouwsteen
thumbnail tekening mensen aan tafel