Dilemmalogica: hulpmiddel bij gesprekken

Wie met gebiedsontwikkeling te maken krijgt, loopt tegen dilemma’s en tegenstellingen aan. Dat kan ook niet anders met zoveel betrokken partijen: bewoners, bedrijven, winkeliers, overheids- en maatschappelijke organisaties, ...
Hoe ga je om met dat soort dilemma’s als ambtenaar, als wethouder, maar ook als ondernemer of bewoner? Hoe voer je het juiste gesprek met elkaar? Sinds vandaag staat daarvoor een krachtig hulpmiddel op de site van Aan de Slag

Onderwerp
Algemene informatie
Participatie
Doelgroep
Gemeenten - communicatie
Inwoners
Ondernemers
Ondernemer met plan
Belanghebbende professioneel
Soort
Voorbeeld
thumbnail dilemmalogica