Gespreksverslag initiatiefnemer - belanghebbende

Wat moet er allemaal in een gespreksverslag worden opgenomen? Dit format is een handreiking. Je kunt het aanvullen naar eigen inzicht.

Onderwerp
Participatie
Doelgroep
Inwoner als belanghebbende
Inwoners met een initiatief
Ondernemers
Ondernemer met plan
Belanghebbende professioneel
Soort
Voorbeeld
thumbnail verslag