Hoe en waarom van deze Toolkit

Op 1-7-2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het is belangrijk dat iedere inwoner en elke ondernemer van Nederland weet dat deze wet er is en op welke manier zij met de wet te maken (kunnen) krijgen.
De Omgevingswet is veelomvattend en kent vele onderwerpen. We laten de communicatie over de wet daarom over aan decentrale overheden (gemeente, provincies, waterschappen en Omgevingsdiensten), aan het georganiseerd bedrijfsleven en aan maatschappelijke organisaties. We faciliteren communicatiemiddelen zodat deze organisaties optimaal geholpen worden in hun informatie richting doelgroepen.

Vooraf: 
we faciliteren alléén communicatiemiddelen waar een grotere vraag naar is. Het is dus niet vanzelfsprekend dat we elke vraag positief beantwoorden en dus alle communicatiemiddelen op afroep realiseren.

Heb je een communicatiemiddel nodig en staat dat middel nog niet op deze site? Dan werkt het als volgt:

Werk je bij een gemeente of omgevingsdienst?
Geef je dan op bij VNG Fora – groep ‘communicatieadviseurs Omgevingswet’. Aanmelden kan via https://forum.vng.nl. Ben je al aangesloten bij VNG Fora, vraag dan om toegelaten te worden tot de groep.
Meld zo concreet mogelijk welk middel je nodig hebt, en plaats een oproep of er meerdere organisaties zijn met dezelfde wens. Als er meerdere organisaties hetzelfde middel willen dan starten we een werkgroepje om het middel te realiseren.

Werk je bij een provincie?
Neem dan contact op met de communicatieadviseur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Meld zo concreet mogelijk welk middel je nodig hebt, en informeer of er meerdere organisaties zijn met dezelfde wens. Als er meerdere organisaties hetzelfde middel willen dan starten we een werkgroepje om het middel te realiseren.

Werk je bij een Waterschap?
Sluit je dan aan bij het Netwerk Omgevingswetcommunicatie door een mail te sturen naar de communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen.
Meld zo concreet mogelijk welk middel je nodig hebt, en informeer of er meerdere organisaties zijn met dezelfde wens. Als er meerdere organisaties hetzelfde middel willen dan starten we een werkgroepje om het middel te realiseren. 

Werk je bij het Rijk, vertegenwoordig je het georganiseerd bedrijfsleven of een maatschappelijke organisatie?
Neem dan contact op met de beheerder van de Toolkit of vul het contactformulier zo concreet mogelijk in.

De Toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit communicatieadviseurs van gemeenten, provincie, waterschappen, omgevingsdiensten en enkele commerciële partijen (geheel op basis van vrijwilligheid). Tijdens diverse bijeenkomsten is nagedacht over hoe de diverse organisaties de communicatie over de Omgevingswet het best kunnen inrichten, welke boodschappen er over de Omgevingswet zijn en voor wie, en tenslotte in welke middelen je dat het best kunt communiceren. De Toolkit is het resultaat.

De Toolkit is bedoeld voor communicatieafdelingen die over de omgevingswet willen communiceren. Zij kunnen bouwstenen, halffabricaten en eindproducten overnemen en gebruiken om hun achterbannen goed te informeren.

Als jouw organisatie haar inwoners of achterban wil informeren over de Omgevingswet, kun je in deze Toolkit communicatiemiddelen vinden. De middelen zijn geordend op doelgroep en op onderwerp, om het zoeken makkelijker te maken. We bieden 3 soorten middelen aan:

- bouwstenen
Dit zijn teksten die vrij te gebruiken zijn om in te zetten voor gebruik in eigen communicatiemiddelen (bijvoorbeeld website, huis-aan-huisbladen, posters). Je kunt ook zelf teksten samenstellen en er bijvoorbeeld een poster van maken in de postergenerator.

- half fabricaten
Dit zijn opgemaakte folders, persberichten of andere middelen die je kunt voorzien van eigen logo of huisstijl. De postergenerator kan hierbij uitkomst bieden.

- complete middelen
Dit zijn complete communicatiemiddelen die worden aangeboden voor algemeen gebruik. Deze middelen lenen zich niet voor invulling naar eigen inzicht. Denk bijvoorbeeld aan de animatie over Participatie. Als je deze animatie wilt voorzien van je eigen logo aan het einde van de animatie, neem dan contact op met het Informatiepunt Omgevingswet.

Ja de foto’s die in de beeldbank zijn opgenomen zijn vrij van rechten. Zij mogen door overheidsorganisaties gebruikt worden. Deze Toolkit is ook bedoeld voor het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Om AVG-redenen hebben wij er een watermerk in laten zetten. Als je foto's uit deze beeldbank nodig hebt kun je contact opnemen met de beheerder van deze Toolkit. Je ontvangt ze dan zo snel mogelijk.

De etalage is gevuld met communicatiemiddelen die andere organisaties al hebben ingezet in hun communicatie naar doelgroepen. Je kunt er inspiratie uit halen voor de uitrol van je eigen communicatieplan. Wil je een communicatiemiddel gebruiken maar zijn er aanpassingen nodig (bijvoorbeeld in een animatie wordt de verkeerde gemeente genoemd..)? Neem dan contact op via het contactformulier. Wij kunnen je verwijzen naar de maker van het middel.

Je kunt je opmerkingen en tips doorgeven aan het Informatiepunt Omgevingswet.