Leidraad participatie initiatiefnemer - tekstversie

Dit document bevat de tekst van de Leidraad Participatie voor initiatiefnemers, die de gemeente Dalfsen heeft opgesteld. Deze tekst voldoet aan leesniveau B1. 

Onderwerp
Participatie
Doelgroep
Inwoners met een initiatief
Ondernemers
Ondernemer met plan
Soort
Bouwsteen
Folder
Stappenplan
thumbnail leidraad initiatiefnemer