Middelen

Toont 24 van 24 resultaten

Ter inspiratie: een overzicht van Omgevingsvisies van diverse gemeenten.

Op deze pagina vind je de meest gestelde (basis)vragen over de Omgevingswet voor inwoners en ondernemers.

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, veranderen de regels met betrekking tot schade. Bekijk de meest gestelde vragen en gebruik indien nodig deze informatie voor inwoners en ondernemers.

  Op deze pagina vind je diverse alinea's met basisinformatie over de Omgevingswet. Deze tekst voldoet aan leesniveau B1. Pas de tekst indien gewenst naar eigen inzicht aan:

  Wil je initiatiefnemers attenderen op het bestaan van de Omgevingstafel? Deze tekst is geschikt voor een brochure. Je kunt de tekst bewerken en op maat maken voor je eigen doelgroep(en).

  Als een inwoner of ondernemer een vergunning aanvraagt kun je de initiatiefnemer uitnodigen voor de Omgevingstafel. Deze tekst kun je -met kleine aanpassingen- gebruiken voor je website.

  In 3 minuten helderheid over het DSO en de werking ervan. Vooral interessant voor ondernemers die regelmatig vergunningen aanvragen.

  Hoe ga je -als inwoner of ondernemer, maar ook als ambtenaar of wethouder om met tegenstellingen? Dilemmalogica helpt je een gesprek aan te gaan met een projectontwikkelaar, een wethouder of een andere doelgroep.

  Deze infographic laat zien dat veel wetten zijn samengevoegd tot één overzichtelijk geheel. 

  Welke ruimte is er om nieuwe initiatieven te ontwikkelen? In deze animatie wordt toegelicht wat er kan en mag in een gebied.

  ETALAGE - In deze brochure is opgenomen hoe de gemeente Zoeterwoude omgaat met participatie. Doe er je voordeel mee! Tip: check bij de maker of de tekst voldoet aan het leesniveau B1.

  Hoe breng je participatie in de praktijk? Er bestaan mooie tools en werkvormen om participatie op te pakken. Inspiratie nodig? Ga dan naar de pagina werkvormen op de site van "Aan de slag met de omgevingswet.

  Deze animatie maakt duidelijk wat het Omgevingsloket is en waarvoor je het nodig hebt. De video vind je op youtube.

  Participatie... Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

  ETALAGE - Waterschap Vallei en Veluwe heeft een 'Blauwe Omgevingsvisie 2050' gemaakt. Mooie inspiratie voor het opstellen van een Omgevingsvisie en samenwerken met belanghebbenden! Download het pfd document of bezoek de BOVI website

  In deze animatie wordt duidelijk uitgelegd wat de Omgevingswet inhoudt. De animatie is bedoeld voor alle inwoners van Nederland. Wil je de animatie gebruiken?

  ETALAGE - Roerdalen werkt aan een Omgevingsvisie. Hoe pakt deze gemeente het aan? Bekijk de flyer en haal er inspiratie uit.
  Tip: check bij de maker of de tekst voldoet aan het leesniveau B1.

  Inwoners en ondernemers met een plan, worden gestimuleerd om belanghebbenden te informeren. Deze voorbeeldbrief kan hen helpen bij het opstellen van een brief over hun idee of plan. De tekst voldoet aan leesniveau B1. 

  Je vindt hier veel gestelde vragen over participatie. Je kunt de tekst gebruiken als je een folder of flyer wilt maken. Kopieer de tekst van deze pagina en pas de tekst aan naar eigen inzicht.

  Dit document bevat de tekst van de Leidraad Participatie voor initiatiefnemers, die de gemeente Dalfsen heeft opgesteld. Deze tekst voldoet aan leesniveau B1. 

  Wil je het Omgevingsloket onder de aandacht brengen van ondernemers in je gemeente? Gebruik onderstaande tekst als bouwsteen of inspiratie voor je flyer, artikel in de krant of voor je website.

  Van initiatiefnemers wordt verwacht dat zij belanghebbenden betrekken bij hun plannen. Er zijn gemeenten die hiervoor het omgevingsgesprek hebben geïntroduceerd. Deze tekst kun je ter inspiratie gebruiken.

  ETALAGE - Stel deze leidraad participatie beschikbaar voor initiatiefnemers, zodat zij een idee krijgen hoe zij hun omgeving bij hun plannen kunnen betrekken.
  Liever je eigen versie maken? Gebruik dan de tekst uit deze leidraad.

  ETALAGE - Wil je initiatiefnemers stimuleren om in gesprek te gaan met belanghebbenden? Faciliteer ze dan met dit format gespreksverslag. Het voorkomt dat de behandeling van initiatieven vertraagt omdat informatie niet compleet zou zijn.