Omgevingsloket: basisinformatie inwoners

Wil je het Omgevingsloket onder de aandacht brengen van inwoners in je gemeente? Gebruik onderstaande tekst als bouwsteen of inspiratie voor je flyer, artikel in de krant of voor je website. De tekst voldoet aan leesniveau B1.

Als inwoner van Nederland wil je wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat een gemeente of andere overheid niet alles kan doen wat je als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

Wat is het Omgevingsloket?
Het Omgevingsloket is een digitaal loket waarin alle overheidsinformatie en regelgeving over de omgeving staat. Inwoners en ondernemers kunnen via dit loket snel en eenvoudig (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. 

Eén loket
Heb je een idee voor jouw leefomgeving? Je kunt eenvoudig toetsen of je plan haalbaar is via het Omgevingsloket. Hier zie je welke regels er gelden op de locatie waar jij je idee wilt uitvoeren en of je een vergunning nodig hebt.

Onderwerp
Omgevingsloket
Doelgroep
Inwoners
Inwoner als belanghebbende
Inwoners met een initiatief
Soort
Bouwsteen
Voorbeeld
Afbeelding van een loket vraag en antwoord