Overzicht geplande middelen

Deze Toolkit is een groeiend platform. We starten met een bescheiden aantal communicatiemiddelen die je kunt inzetten in je communicatie richting inwoners en ondernemers. Download het document om te zien welke middelen in de Toolkit staan en welke nog komen. 

Heb je behoefte aan meer of andere middelen? Bespreek dat met de contactpersoon bij je koepelorganisatie (VNG, IPO of UvW). Als je niet werkzaam bent bij de overheid kun je contact opnemen met de beheerder van deze Toolkit.

Onderwerp
Algemene informatie
thumbnail van de middelenplanning