Persbericht Omgevingsgesprek

Onderstaande tekst kun je gebruiken om inwoners en ondernemers attent te maken op het bestaan van het omgevingsgesprek, bijvoorbeeld door middel van een persbericht. De tekst voldoet aan leesniveau B1. 
 

Omgevingsvergunning nodig? Praat eerst met uw buren

Invoering Omgevingswet wordt concreet voor inwoners [naam van de gemeente]

Gemeente [naam] heeft een belangrijke stap gezet in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De gemeente begint namelijk met het zogenaamde ‘Omgevingsgesprek’. Van inwoners en ondernemers wordt vanaf [datum] gewenst dat ze een omgevingsgesprek houden vóórdat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Doel omgevingsgesprek
Tijdens een omgevingsgesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. De initiatiefnemer kan zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. De initiatiefnemer laat zien dat hij zoveel mogelijk rekening houdt met de omgeving. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het omgevingsgesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen.

Wethouder [naam] is blij met de invoering van het omgevingsgesprek: “Via het omgevingsgesprek wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van een initiatiefnemer. Hierdoor kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen. Op welke manier dat moet gebeuren laten we over aan de initiatiefnemer. Wel geeft de gemeente tips. Door nu al te beginnen met het omgevingsgesprek, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeenten ervaring opdoen met deze methode. Zo bekijken we als gemeenten steeds waar het eenvoudiger kan en hoe nog beter rekening gehouden kan worden met de omgeving.

Rol gemeente bij omgevingsgesprek
De gemeente speelt geen rol bij het omgevingsgesprek, behalve als de gemeente zelf initiatiefnemer of belanghebbende is. De gemeente vraagt wel om een beschrijving van het omgevingsgesprek. Daarnaast wil de gemeente weten of het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek is bijgesteld. 

Per 2023 verplicht
De gemeenten beginnen op basis van vrijwilligheid. Zij stimuleren initiatiefnemers wel zo veel mogelijk om hun plannen vooraf met de omgeving door te spreken. Zo kunnen gemeente, inwoners en ondernemers al ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2023 kan het omgevingsgesprek in een aantal gevallen verplicht gesteld worden; in andere gevallen moet een aanvrager aangeven of zo’n gesprek is gevoerd.

Omgevingswet 2023
Er zijn op dit moment veel wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2023 worden deze, met de komst van de nieuwe Omgevingswet, vereenvoudigd en samengevoegd. Daarbij wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven te realiseren. De invoering van de Omgevingswet is een grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is: gemeente, inwoners en ondernemers. De rol van de overheid verandert en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners en ondernemers nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt ze ook steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. 

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [naam en contactgegevens].

Onderwerp
Algemene informatie
Omgevingsvergunning
Participatie
Doelgroep
Inwoners
Ondernemers
Ondernemer met plan
Soort
Bouwsteen
Voorbeeld
Gesprek met betrokkenen

Dit voorbeeld persbericht is ter inspiratie beschikbaar gesteld door de gemeenten Oisterwijk en Goirle. Vragen over dit bericht of over de werkwijze van de gemeenten Goirle en Oisterwijk? Benader de opsteller van het persbericht.