Privacy op deze website

We verzamelen en verwerken uw gegevens op deze website om te zien hoe de website wordt gebruikt. Als u akkoord bent, zullen we uw gegevens voor analysedoeleinden verzamelen en gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Manage services

Vergunningcheck en aanvragen

Animatie Vergunningcheck en aanvragen

In deze animatie krijgt u uitleg over de Vergunningcheck en een aanvraag indienen. Het loket wordt stap voor stap toegelicht. De eerste zes minuten gaan over de Vergunningcheck. Vanaf minuut 6:10 gaat het over het indienen van een aanvraag.

Soort

Animaties

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

De vergunningcheck in het Omgevingsloket.

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 staan de regels samen in een nieuwe wet. De Omgevingswet. Eén Wet, één digitaal loket voor informatie en aanvragen.

U krijgt met de Omgevingswet te maken, als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Stel, u wilt een garage bouwen. U start met het helder maken van uw plan. U bepaalt het ontwerp, de materiaalkeuze en de locatie. Vervolgens kunt u het plan met uw buren bespreken. In uw plan beschrijft u de belangrijke punten. Waar de erfgrens met de buren loopt bijvoorbeeld, of wanneer u een boom moet kappen om ruimte te maken. Is uw plan helder? Dan bezoekt u het digitale Omgevingsloket. Open het Omgevingsloket door www.omgevingswet.overheid.nl in uw zoekbalk te typen. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Hier kunt u controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen voor uw plan.

In deze animatie krijgt u uitleg over de vergunningcheck en het indienen van een aanvraag. In het omgevingsloket vindt u de knoppen ‘Vergunningcheck aanvragen’ en ‘Regels op de kaart’. Rechtsonder vindt u een vraagteken. Hulp nodig? Klik op het vraagteken voor meer informatie.

Vergunningcheck

Klik op de knop Vergunningcheck. Als u naar beneden scrollt, vindt u een overzicht van de verschillende stappen. Zo weet u wat u kunt verwachten. Klik op de knop ‘Doe de Vergunningcheck’ om de check te starten.

Stap één: Locatie.
Regels kunnen per locatie verschillen. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft op welke locatie u iets wilt veranderen. U kunt op vijf verschillende manieren de locatie selecteren. Zoek op adres, postcode en huisnummer, kadastraal nummer, coördinaten of teken een gebied op de kaart. De gekozen locatie verschijnt in beeld. Klopt het? Klik op de knop ‘Volgende stap’ om door te gaan met de Vergunningcheck. Klopt de locatie niet? Kies er dan voor om de locatie te tekenen op de kaart.

Stap twee: Werkzaamheden.
U krijgt een lijst met werkzaamheden om uit te kiezen. In dit voorbeeld wilt u een nieuwe garage bouwen. Type in het zoekveld het woord ‘garage’. U krijgt in het zoekveld de keuze tussen ‘garage’, ‘garagebox’ of ‘garage bedrijf.’ In dit geval kiest u voor ‘garage’, want dit komt overeen met wat u wilt bouwen. Dit doet u door dit woord aan te klikken. Er verschijnen meerdere opties op uw scherm. U kiest de optie die past bij uw plan of idee. In dit voorbeeld klikt u daarom op de knop ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen’. Klik vervolgens op de knop ‘Volgende’. U hebt nu een werkzaamheid gekozen. Maar een bouwplan bestaat vaak uit meerdere werkzaamheden. U krijgt daarom een lijst van werkzaamheden die vaak samengaan met uw gekozen werkzaamheid. Dit helpt bij uw aanvraag. U wilt uw garage bijvoorbeeld verbinden aan de weg en een uitrit aanleggen. Selecteer deze werkzaamheid en klik op de knop ‘Volgende’. Er verschijnt een overzicht. Als u geen extra werkzaamheden wil toevoegen, klikt u op de knop ‘Volgende stap’.

Stap drie: Vragen beantwoorden.
Het loket verzamelt nu de geschikte vragen voor uw plan. Dit kunnen vragen zijn van uw gemeente, waterschap, provincie en het Rijk. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of informatie moet geven voor uw plan. U start hier met het beantwoorden van de eerste vraag. Aan de hand van uw antwoorden bepaalt het Omgevingsloket de geschikte vervolgvragen. Zo hoeft u alleen vragen te beantwoorden die van toepassing zijn op uw plan. Omdat verschillende overheden u vragen stellen, kan het zijn dat u dezelfde vraag meerdere keren moet beantwoorden. Met de knop ‘Volgende’ komt u bij de volgende vragen. Hebt u moeite met het invullen van vragen? Bijvoorbeeld omdat een betekenis van een woord niet duidelijk is. U kunt op drie manieren meer informatie krijgen. Bij sommige vragen ziet u de letter ‘i’ staan. Als u op het ’i’-tje klikt, krijgt u extra informatie over de vragen op uw scherm. Ook verschijnt soms een plaatje of video op uw scherm. U krijgt dan extra informatie over het onderwerp. Soms wordt u voor extra informatie naar een andere website geleid. Bijvoorbeeld van een andere overheid. Klikt u op de link dan opent deze vanzelf in een nieuw tabblad.

Stap vier: Resultaat.
U komt op deze pagina als u alle vragen hebt ingevuld. In het resultaat ziet u of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen, informatie moet geven of een ander verzoek moet indienen. Soms ziet u ook de actie ‘Neem contact op’, Dan is er meer informatie nodig om te bepalen wat u moet doen. U kunt dan contact opnemen met uw gemeente of waterschap. Wilt u de actielijst in uw antwoorden opslaan als PDF? Klik op de knop ‘Downloaden’. Staat er in de actielijst dat u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet geven? Het is handig om dit meteen te doen. Het Omgevingsloket zet dan, aan de hand van de Vergunningcheck, de juiste aanvraagformulieren voor u klaar.
Let op: de informatie uit de Vergunningcheck wordt niet opgeslagen. Wanneer u de aanvraag op een later tijdstip wil doen, zult u deze informatie dus opnieuw moeten invullen. Om direct verder te gaan met uw aanvraag klikt u op de knop ‘Aanvragen en voorbereiden’.

Aanvraag of melding indienen.
U komt op de pagina ‘Aanvragen’. Als u naar beneden scrollt, vindt u een overzicht van de verschillende stappen. Zo weet u wat u kunt verwachten. Onder de stappen staat: Wat gebeurt er nadat mijn verzoek is verstuurd? Daar vindt u informatie over wat u kunt verwachten na het indienen van een aanvraag. U start met het aanvraagproces door op de knop ‘Start aanvraag’ te klikken.

U kunt nu inloggen met DigiD of eHerkenning. Dit is nodig omdat u een besluit vraagt van de overheid. Weet u niet op welke manier u inlogt? Of wilt u bijvoorbeeld een aannemer of architect machtigen om een aanvraag voor u te doen? Klik dan op het vraagteken rechtsonder in beeld voor meer informatie. Wanneer u bent ingelogd, slaat het Omgevingsloket de informatie die u invult automatisch op. U vindt u informatie als u rechtsboven in het scherm op de knop ‘Mijn omgevingsloket’ klikt. U kunt dus stoppen bij een bepaalde stap en later terugkeren naar de aanvraag. U moet dan wel opnieuw inloggen.

Stap één: Maak een project aan.
U geeft uw project een naam, bijvoorbeeld ‘garage met uitrit’ en een korte beschrijving. Bijvoorbeeld ‘garage bouwen en uitrit aanleggen’. Daarna klikt u op de knop ‘Volgende stap’.

Stap twee: Locatie.
Op de pagina verschijnt de locatie die u eerder in de Vergunningcheck hebt opgegeven. Klik op de knop ‘Volgende stap’ om naar stap drie te gaan.

Stap drie: Activiteiten.
U krijgt een overzicht van de activiteiten waar een vergunning, melding of informatie voor nodig is. Op basis van uw antwoorden in de Vergunningcheck. U wilt een garage met uitrit bouwen en u krijgt hier de opdracht om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Hebt u het overzicht gecontroleerd en staan alle activiteiten die u gaat doen erin? Klik op de knop ‘Volgende stap’.

Stap vier: Vragen beantwoorden.
U start hier met het beantwoorden van de eerste vraag. Hebt u moeite met het invullen van vragen? Kijk dan of er een ‘i’-tje bij de vraag staat voor meer informatie. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met uw gemeente of waterschap voor hulp. Zij zijn er om u te helpen. Hebt u alle vragen beantwoord? Klik op de knop ‘Volgende stap’.

Stap vijf: Documenten.
U vindt hier de verschillende documenten die u moet aanleveren. Zorg dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Let op dat u geen persoonsgegevens in de documenten zet, want de stukken worden openbaar gemaakt.

Stap zes: Uw gegevens.
Vul uw gegevens verder in. Sommige gegevens zijn al voor u ingevuld, omdat deze gegevens aan uw DigiD of eHerkenning gekoppeld zijn. Doet u de aanvraag voor uzelf of voor iemand anders? Vul dat in op deze pagina. Hebt u alle informatie ingevuld? Klik op de knop ‘Volgende stap’.

Stap zeven: Verzoek indienen.
U krijgt hier een overzicht van uw activiteiten. Vink aan welke activiteiten u wilt indienen. In het voorbeeld van de garage bouwen, kiest u ervoor om het hele project in één keer aan te vragen. Klik op de knop ‘Volgende’ om naar de volgende pagina te gaan. Op de volgende pagina vindt u hoe uw aanvraag wordt opgebouwd. Soms maakt het Omgevingsloket meerdere verzoeken van uw aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt en een melding moet doen. U vindt hier ook bij welke gemeente, provincie of waterschap de aanvraag wordt ingediend. Klik op de knop ‘Volgende’ om naar de volgende pagina te gaan.
Afhankelijk van uw aanvraag krijgt u nu de keuze om uw verzoek als concept of definitief in te dienen. Wanneer u uw aanvraag definitief indient, zal deze in behandeling worden genomen. Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plan of project? Of wilt u laten controleren of u de juiste informatie hebt ingevuld? Door uw aanvraag als concept verzoek in te dienen vraagt u een overleg aan met een gemeente, provincie of waterschap. Hoe dient u de aanvraag definitief in? U beantwoordt een aantal algemene vragen. Bijvoorbeeld of u contact hebt gehad met anderen over uw plannen. Hebt u alle vragen beantwoord en wilt u de aanvraag indienen? Vink dan aan dat u alle vragen naar waarheid hebt ingevuld. Daarna klikt u op de knop ‘Indienen’.
Let op het indienen van een aanvraag kost mogelijk geld. De kosten vindt u op de website van de gemeente, waterschap of provincie waar u de aanvraag indient.

De aanvraag is succesvol ingediend. U vindt uw ingediende aanvragen ook onder de knop ‘Mijn Omgevingsloket’. Wat gebeurt er nadat uw aanvraag is verstuurd? Het Omgevingsloket bevestigt uw aanvraag. Daarnaast krijgt u een ontvangstbevestiging van de overheidsorganisatie die uw aanvraag of melding in behandeling neemt. Meestal krijgt u binnen acht weken te horen of u de plannen mag uitvoeren. Als er iets aan uw aanvraag mist of niet klopt, wordt u gevraagd dit aan te vullen in ‘Mijn Omgevingsloket’. Hierdoor kan het besluit langer op zich laten wachten. Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Meer weten over de Vergunningcheck of het indienen van een aanvraag?
Neem contact op met uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.