Basisinformatie Omgevingswet inwoner

Op deze pagina vind je diverse alinea's met basisinformatie over de Omgevingswet. Deze tekst voldoet aan leesniveau B2. Pas de tekst indien gewenst naar eigen inzicht aan:

Kernboodschap suggestie 1:
Onze leefomgeving vraagt om een verruimende blik. Voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing. Voor nu en in de toekomst. Want Nederland wordt niet groter en dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland, voor nu, morgen én overmorgen.

Kernboodschap suggestie 2:
De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe met in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Elk van deze suggesties kun je aanvullen met de volgende tekst:

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?
Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

 

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • Eén omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
    
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
    
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving. 

 

Onderwerp
Algemene informatie
Participatie
Doelgroep
Inwoners
Inwoner als belanghebbende
Inwoners met een initiatief
Soort
Betekenis Omgevingswet
Bouwsteen
Veelgestelde vraag
thumbnail betekenis omgevingswet plaatje recreatie