Deze Toolkit is bedoeld voor communicatieadviseurs van decentrale overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De site bevat informatie en communicatiemiddelen over de Omgevingswet die vrij gebruikt mogen worden. Lees hoe je de toolkit kunt gebruiken, en bekijk welke middelen nog in de planning staan.

Je zoekt...

Informatie en middelen voor inwoners

Initiatiefnemers en belanghebbenden.

Informatie en middelen voor ondernemers

Ondernemers met een initiatief en ondernemers als belanghebbenden.

Informatie en middelen op onderwerp

Bijvoorbeeld over participatie, omgevingsplan
 

Meest gezochte middelen

Participatie... Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Deze Toolkit is een groeiend platform. We starten met een bescheiden aantal communicatiemiddelen die je kunt inzetten in je communicatie richting inwoners en ondernemers. Download het document om te zien welke middelen in de Toolkit staan en welke nog komen. 

In deze animatie wordt duidelijk uitgelegd wat de Omgevingswet inhoudt. De animatie is bedoeld voor alle inwoners van Nederland. Wil je de animatie gebruiken?