Privacy op deze website

We verzamelen en verwerken uw gegevens op deze website om te zien hoe de website wordt gebruikt. Als u akkoord bent, zullen we uw gegevens voor analysedoeleinden verzamelen en gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Manage services

Campagne

Op 2 oktober 2023 is de aftrap van de publiekscampagne Omgevingswet. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de campagne. 
 

Soort

Veelgestelde vraag

Veelgestelde vragen

Wat

Op 2 oktober 2023 is de aftrap van de publiekscampagne Omgevingswet. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. De campagne richt zich op alle inwoners van Nederland. Met extra focus op huiseigenaren en het bedrijfsleven omdat zij in de toekomst wellicht te maken krijgen met onderdelen van de Omgevingswet, zoals het Omgevingsloket. Daar kunnen zij vanaf 1 januari 2024 bijvoorbeeld terecht voor een online vergunningaanvraag of een melding.
Het doel van de campagne is hen te informeren over dit soort veranderingen en de Omgevingswet in het algemeen.

Hoe

We verzorgen een online campagne om inwoners en ondernemers van Nederland op maat te kunnen informeren over de Omgevingswet. We doen dat door de meest relevante boodschappen over de wet te verpakken in banners. Als internetgebruikers een banner tegenkomen kunnen ze daar op klikken. Ze komen dan op de campagnewebsite waar zij meer informatie vinden.  

De belangrijkste doelen van deze online campagne zijn: 

  • informeren dat de Omgevingswet er is
  • doorverwijzen naar meer informatie

De campagne bestaat uit twee delen

  1. een algemeen landelijk deel, met boodschappen die voor elke inwoner of ondernemer van toepassing zijn (uitgezonden via ministerie BZK/Aan de slag)
  2. een lokaal deel, waarbij decentrale overheden specifieker kunnen zijn over de betekenis van de wet voor hun inwoners en ondernemers. Op deze website staat informatie om het lokale deel vorm te geven. 

U kunt gebruik maken van de ontwikkelde banners voor de inwoners en/of het bedrijfsleven. Deze kunt u downloaden en bijvoorbeeld verspreiden via uw social media kanalen. 

U kunt ook gebruik maken van de zelf aan te passen banners. Aan deze banners kunt u foto's, teksten en contactgegevens toevoegen. U bepaalt zelf wanneer u uw lokale campagne start. U kunt aansluiten bij de landelijke campagne of een ander moment kiezen.

Landelijk

Op 2 oktober 2023 is de aftrap van de publiekscampagne Omgevingswet. 

De verschillende campagne flights per doelgroep vindt u hieronder. 
Inwoners Nederland: 2 oktober 2023 – 30 november 2023
Huiseigenaren: 9 oktober 2023 – 20 oktober 2023 en 1 januari 2024 - 31 januari 2024
Bedrijfsleven: 9 oktober 2023 – 20 oktober 2023, 30 oktober 2023 – 10 november 2023 en 8 januari 2024 - 26 januari 2024

Lokaal

Het lokale deel van de campagne, de zelf aan te passen banners, zijn beschikbaar vanaf 1 september 2023.
U bepaalt zelf wanneer u uw lokale campagne start. U kunt aansluiten bij de landelijke campagne of een ander moment kiezen.