Participatie

Animatie Participatie volgens de Omgevingswet
De Omgevingswet biedt inwoners van Nederland meer ruimte om inbreng te leveren op veranderingen in zijn of haar leefomgeving. Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Soort
Animaties

Participatie (versie 2023)

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Participatie volgens de Omgevingswet.

Onze leefomgeving verandert steeds, bijvoorbeeld door de bouw van woningen,
of door de inrichting van een stuk land als speeltuin.
Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid,
een ondernemer, van uw buren of van uzelf:
het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan.
Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen,
maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt,
kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
U kunt helpen door actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen
en creatieve ideen in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en
neemt uiteindelijk de beslissing.
Dat noemen we participatie. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte.
Er zijn regels voor participatie over de ideen en plannen van de overheid.
In de Omgevingswet staat dat de overheid bij bepaalde plannen moet aangeven
wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn
en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid.
Heeft u zelf een plan of idee, bespreek dit dan eerst met uw buren en
andere betrokkenen in uw buurt. Ook moet u soms voor het plan
een vergunning aanvragen.
Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u iedereen
in uw omgeving bij uw plannen heeft betrokken,
hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.
Zo kan iedereen meedenken en meedoen!

Meer weten over de Omgevingswet en participatie?
Kijk op de site van uw overheid!

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief
van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.

Afbeelding van poppetjes die met een touw aan elkaar zitten.