Privacy op deze website

We verzamelen en verwerken uw gegevens op deze website om te zien hoe de website wordt gebruikt. Als u akkoord bent, zullen we uw gegevens voor analysedoeleinden verzamelen en gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Manage services

Participatie

Animatie Participatie volgens de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt inwoners van Nederland meer ruimte om inbreng te leveren op veranderingen in zijn of haar leefomgeving. Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Soort

Animaties

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Participatie.

In Nederland bestaan veel wetten en regels
over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan
de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket voor informatie en aanvragen.

De Omgevingswet stimuleert dat u
actiever en eerder wordt benaderd...

om mee te denken over
nieuwe plannen in uw buurt.

Of het nu gaat om nieuwe
plannen van de overheid,

van een ondernemer, van uw buren
of van uzelf.

Het is belangrijk om
vroeg met elkaar in gesprek te gaan.

Zo leert u
elkaars wensen en behoeften kennen.

Daarbij kunt u zelf uw omgeving
betrekken bij uw eigen plannen.

Dit kan leiden tot nieuwe creatieve ideeën

of andere oplossingen dan u bedacht had.

De overheid beoordeelt de inbreng
en neemt uiteindelijk de beslissing.

Het is niet altijd mogelijk om
iedereen tevreden te stellen,

maar er kan wel rekening
met elkaar worden gehouden.

Overheden zijn verplicht
om aan participatie te doen...

bij het opstellen van een omgevingsvisie,
omgevingsplan, omgevingsprogramma,

projectbesluit, omgevingsverordening
en waterschapsverordening.

Is de gemeente bezig
met een nieuw omgevingsplan?

Dan moet de gemeente dit
eerst bekend maken.

In die bekendmaking staat hoe de participatie
voor die wijziging van het omgevingsplan eruit ziet.

En hoe inwoners
daarover kunnen meepraten.

Een initiatiefnemer, diegene met een plan of idee,

wordt aangemoedigd
om aan participatie te doen.

Het is dus niet verplicht.

Er geldt één uitzondering.

Een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin
participatie voor initiatiefnemers wel verplicht is.

Het gaat dan om activiteiten die niet
binnen het omgevingsplan passen...

en waarvoor een vergunning nodig is.

Meer weten over de Omgevingswet
en participatie?

Kijk op de website van
uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen.

De Omgevingswet.