Omgevingsloket

Animatie Omgevingsloket
In deze animatie krijgt u uitleg over het digitaal Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Soort
Animaties

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Het nieuwe Omgevingsloket.

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze leefomgeving. Alle regels komen 1 januari 2024 samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet in een nieuw digitaal Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten, het Omgevingsloket Online (ook wel OLO genoemd), het Activiteitenbesluit Internet Module (ook wel AIM genoemd) en Ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.
Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

• In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
• U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
• U kunt uw vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
• In het loket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
• Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Vragen over het Omgevingsloket kunt u stellen aan uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.

Afbeelding van computerscherm.