Bouwsteen Omgevingstafel

Let op: in deze tekst staan enkele woorden tussen [ ]. De bedoeling is dat je zelf de juiste gegevens / website of pagina invult.

 

Een groter (ver)bouw) plan in gedachten? De Omgevingstafel biedt uitkomst! 

Als u (ver)bouwplannen heeft, dan heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daarvan melding maken bij uw gemeente. U kunt in het [omgevingloket] opzoeken wat voor uw plan nodig is. Voor kleinere plannen zoals een aanbouw, dakkapel of schuur vult u het formulier in en vraagt u de vergunning aan. 

Wilt u een groter plan uitvoeren?

U bent bijvoorbeeld van plan om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden of u wilt woningen realiseren. Dan valt uw plan onder de ‘complexe aanvragen’. We onderzoeken graag voor u of uw initiatief wenselijk is: we bekijken of uw plan bijdraagt aan de fysieke en maatschappelijke, sociale leefomgeving in onze gemeente. Om deze check te kunnen doen vragen we u om [dit formulier] in de vullen.

U hoort na een week of uw initiatief op hoofdlijnen wenselijk is. Zo weet u snel of het zinvol is om uw plan verder uit te werken. Als uw plan positief wordt ontvangen dan nodigen wij u uit aan de Omgevingstafel.

Samen aan de Omgevingstafel

Als uw initiatief wenselijk is, dan bespreekt een casemanager of projectleider met u de mogelijkheden om een “Omgevingstafel” te houden. Bij een Omgevingstafel gaat u in gesprek met alle belangrijke gesprekspartners van de gemeente, zoals het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstand, de veiligheidsregio en de GGD. Samen met u zoeken we dan naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. We adviseren u om een vertegenwoordiging uit te nodigen vanuit inwoners of ondernemers die in de directe omgeving van uw initiatief wonen of werken.  

De voordelen van de Omgevingstafel

Samen werken aan de Omgevingstafel heeft voor u de volgende voordelen:

  • Betrokken mensen in één keer aan tafel: snel duidelijk welke belangen er zijn
  • In een vroeg stadium in één keer alle kaders en regels benoemen die gelden voor uw initiatief
  • Snel duidelijk of, en welke onderzoeken nodig zijn
  • Goede basis voor het indienen van de vergunningaanvraag

Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. Na overeenstemming aan de Omgevingstafel dient u de definitieve vergunningsaanvraag in. Daarna wordt uw aanvraag formeel beoordeeld.

Participatie

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: de initiatiefnemer moet aangeven of, en hoe hij de buurt heeft betrokken bij zijn plannen. Bij complexe plannen wordt vaak door de gemeente de Omgevingstafel ingezet om belangen in beeld te brengen. Bij kleinere projecten, zoals een aanbouw, schutting of dakkapel ligt het initiatief voor participatie helemaal bij de vergunning aanvrager.

Als u wel aan participatie heeft gedaan dan wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht. Zij kan deze belangen dan meenemen in het uiteindelijke besluit om de vergunning te verlenen. Als u niet aan participatie heeft gedaan dan kan het zijn dat de gemeente u verzoekt om alsnog de directe omgeving te informeren / belangen op te halen over uw plannen.

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren; óók over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan om in een vroeg stadium contact te leggen met de gemeente, met name als u een (ruimtelijk) plan heeft dat impact heeft op de omgeving.

Meer informatie
Meer vragen over de Omgevingstafel? Neem dan contact op met [contactgegevens / link mailadres]

Onderwerp
Omgevingstafel
Doelgroep
Inwoners met een initiatief
Ondernemers
Ondernemer met plan
Belanghebbende professioneel
Soort
Bouwsteen
tekening van een tafel met mensen eromheen

Deze illustratie is door VNG gemaakt en vrij te gebruiken. Download hem hier.