Brief buurt betrekken

Voorbeeldbrief

Naam
Adres en postcode
Mail/telefoonnummer
Datum:

Onderwerp: [invullen]

Beste [buren / buurtbewoners / bewoners van adres xx],

Ik ben [naam] en woon aan de [adres] en ik wil het volgende aan u voorleggen.

[probleem beschrijven]

Voor ik met mijn plan naar de gemeente ga, wil ik graag weten hoe u over dit plan denkt:

  • Vindt u het ook een goed idee?
  • Heeft u bezwaren tegen dit plan? Zo ja, welke?
  • Ziet u liever een andere functie?
  • Heeft u andere opmerkingen of aanvullingen?

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw antwoord vóór [datum] bij mij in de brievenbus te doen? U mag mij ook mailen. Mijn adres en mail staan bovenaan deze brief.

Vervolg
Ik verzamel alle reacties uit de buurt en vraag vervolgens aan de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Laten we daarna een keer bij elkaar komen om het plan verder uit te werken.

Bedankt en vriendelijke groeten,

Naam en handtekening

 

Soort
Voorbeeld
Afbeelding van een brief.