Brief Omgevingstafel

Let op: in deze tekst staan enkele woorden tussen [ ]. De bedoeling is dat u zelf de juiste gegevens / website of pagina invult.

Een groter (ver)bouw) plan? de Omgevingstafel kan uitkomst bieden. 
Heeft u een complex initiatief, bijvoorbeeld om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden of wilt u woningen realiseren? Dan valt uw plan onder de ‘complexe aanvragen’. Wellicht kan de Omgevingstafel u verder op weg helpen.

Snel een beeld of uw initiatief kansrijk is 
We onderzoeken graag voor u of uw initiatief kansrijk is. We bekijken daarvoor of uw plan bijdraagt aan de fysieke en maatschappelijke, sociale leefomgeving in onze gemeente. Om deze check te kunnen doen, vragen we u om [dit formulier] in te vullen. U hoort na een week of uw initiatief op hoofdlijnen wenselijk is. Zo weet u snel of het zinvol is om uw plan verder uit te werken. Als uw plan positief wordt ontvangen dan nodigen wij u uit aan de Omgevingstafel.

Samen aan de Omgevingstafel
Als uw initiatief positief ontvangen is, bespreekt een casemanager of projectleider met u de mogelijkheden om een ‘Omgevingstafel’ te houden. Bij een Omgevingstafel gaat u in gesprek met alle belangrijke gesprekspartners van de gemeente, zoals het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstandscommissie, de veiligheidsregio en de GGD. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. We adviseren u om een vertegenwoordiging uit te nodigen van inwoners en/of ondernemers die in de directe omgeving van uw initiatief wonen of werken.  

De voordelen van de Omgevingstafel
Samen werken aan de Omgevingstafel heeft voor u de volgende voordelen:

  • Betrokken mensen in één keer aan tafel: snel duidelijk welke belangen er zijn
  • In een vroeg stadium in één keer alle kaders en regels benoemen die gelden voor uw initiatief
  • Snel duidelijk of er onderzoeken nodig zijn – en welke
  • Goede basis voor het indienen van de vergunningaanvraag

Informeel overleg 
Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. Na overeenstemming aan de Omgevingstafel dient u de definitieve vergunningaanvraag in. Daarna wordt uw aanvraag formeel beoordeeld. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. De formele besluitvorming vindt plaats nadat de aanvraag is ingediend. Als u het initiatief indient zoals besproken en akkoord bevonden op de Omgevingstafel, is de kans uiteraard groot dat de besluitvorming positief zal zijn.

Participatie
Iedereen die een vergunning aanvraagt, moet daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: de initiatiefnemer moet aangeven of - en hoe - hij of zij de buurt heeft betrokken bij zijn of haar plannen. Bij complexe plannen zet de gemeente vaak de Omgevingstafel in om belangen in beeld te brengen. Bij kleinere projecten, zoals een aanbouw, schutting of dakkapel ligt het initiatief voor participatie helemaal bij de vergunningaanvrager.

Als u wel aan participatie heeft gedaan, wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht. Zij kan deze belangen dan meenemen in het uiteindelijke besluit om de vergunning te verlenen. Als u niet aan participatie heeft gedaan, kan het zijn dat de gemeente u verzoekt om alsnog de directe omgeving te informeren en/of belangen op te halen over uw plannen.

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren; óók over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan om in een vroeg stadium contact te leggen met de gemeente, met name als u een (ruimtelijk) plan heeft dat impact heeft op de omgeving.

Meer informatie
Meer vragen over de Omgevingstafel? Neem dan contact op met [contactgegevens / link mailadres]

Soort
Voorbeeld
Afbeelding met een tafel waar groene bollen boven zweven.