Informatie over de online campagne

De online campagne over de Omgevingswet komt eraan! Weten hoe het werkt? Lees de veel gestelde vragen of neem voor andere vragen direct contact op met de projectleider Toolkit/Online campagne Esther Pastoors

Veelgestelde vragen

We verzorgen een online campagne om inwoners en ondernemers van Nederland op maat te kunnen informeren over de Omgevingswet. We doen dat door de meest relevante boodschappen over de wet te verpakken in mooi vormgegeven banners. Als internetgebruikers een banner tegenkomen kunnen ze daar op klikken. Ze komen dan op een landingspagina waar we de betreffende boodschap toelichten en de bezoeker doorverwijzen naar een adres waar zij meer informatie kunnen vinden. 

De belangrijkste doelen van deze online campagne zijn: 

- informeren dat de Omgevingswet er is
- doorverwijzen naar adressen met meer informatie

De campagne bestaat uit drie delen:

1. een algemeen landelijk deel, met boodschappen die voor elke inwoner of ondernemer van toepassing zijn (uitgezonden via ministerie BZK/Aan de slag)

2. een lokaal deel, waarbij decentrale overheden specifieker kunnen zijn over de betekenis van de wet voor hun inwoners en ondernemers. Nadrukkelijk kunnen, want decentrale overheden bepalen zelf of zij een 'eigen' campagne nodig vinden (uitgezonden door lokale partijen)

3. een deel gericht op het bedrijfsleven, waarbij we aangeven wat de wet voor ondernemers kan betekenen (uitgezonden via ministerie BZK/Aan de slag)

Waarom deze driedeling?

landelijk <=> lokaal
Bijvoorbeeld: voor elke inwoner en ondernemer geldt dat er meer ruimte komt voor participatie: mensen kunnen eerder meedenken over de invulling van plannen. Echter: de Omgevingswet kent beleidsvrijheid. Dat betekent dat decentrale overheden voor een deel zelf kunnen en mogen bepalen hoe de participatie wordt ingevuld. Het ligt dan meer voor de hand om landelijk te communiceren dat er meer ruimte voor participatie is, en lokaal aan te geven hoe dat precies kan worden ingevuld. 

landelijk <=> bedrijfsleven
Bijvoorbeeld: Landelijk communiceren we de boodschappen die voor elke inwoner en ondernemer gelden. Er zijn ondernemers die meer informatie nodig hebben om te achterhalen of de wet gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. En: voor de ene ondernemer heeft de wet minder impact dan voor de andere ondernemer. Daarom hebben we ervoor gekozen om naast de landelijke boodschappen ook boodschappen te richten op specifieke groepen ondernemers.

We zijn tot deze aanpak gekomen in samenwerking met communicatieadviseurs vanuit de decentrale overheden en een afvaardiging vanuit het bedrijfsleven. 

1. De lokale boodschappen kun je downloaden vanaf deze pagina. Je ontvangt op aanvraag de opgemaakte banners in 'open' bestanden, zodat je naar eigen inzicht de banners kunt laten aanpassen door je eigen vormgever. 

2. Het is mogelijk om de campagne aan te vullen met nieuwe boodschappen die passen bij de lokale situatie. 

Opgemaakte banners ontvangen? Stuur een mail naar de beheerder van deze toolkit.  

Niet elke inwoner of ondernemer van Nederland krijgt op dezelfde manier te maken met de omgevingswet. Bovendien bevat de omgevingswet zoveel onderwerpen dat je niet kunt volstaan met één centrale boodschap. Een RTV campagne leent zich daarom niet goed om de wet onder de aandacht te brengen. 

Door een online campagne te verzorgen kunnen we diverse doelgroepen onderscheiden en hen met specifieke boodschappen informeren.

We werken een planning uit met het media inkoopbureau. We bepalen daarin exact welke boodschap wanneer en via welk online kanaal wordt uitgezonden. Zodra we hierover meer informatie hebben publiceren we dat direct. 

Belangrijk:
We gaan het landelijke deel van de campagne uitzenden kort nadat het Koninklijk Besluit (KB) geslagen is. 

Het lokale deel van de campagne staat voor bevoegd gezagen klaar vanaf medio januari 2022. De decentrale overheden bepalen zelf of, hoe en wanneer zij precies campagne gaan voeren.

Het online deel voor het bedrijfsleven gaat ook van start direct nadat het KB geslagen is. Belangrijk om te weten: het gaat hier over het uitzenden van de online campagne, dus de banners met de landingspagina's. Voor het bedrijfsleven doen we meer dan alleen de online campagne. 

plaatje met de tekst plan de campagne