Privacy op deze website

We verzamelen en verwerken uw gegevens op deze website om te zien hoe de website wordt gebruikt. Als u akkoord bent, zullen we uw gegevens voor analysedoeleinden verzamelen en gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Manage services

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Animatie Omgevingsvisie en Omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsvisie en omgevingsplan. Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. 

Soort

Animaties

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Omgevingsvisie en omgevingsplan.

In Nederland bestaan veel wetten
en regels over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan
de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket
voor informatie en aanvragen.

Gemeenten maken
onder de nieuwe wet een omgevingsvisie.

In de Omgevingsvisie staan de ambities over de toekomst...

van de leefomgeving van de gemeente.

De gemeente betrekt haar inwoners
en bedrijven bij het maken van de omgevingsvisie.

Dat noemen we participatie.

Vervolgens zet de gemeente
deze ambities om in concrete plannen.

Deze plannen en regels vindt
u in het Omgevingsplan van uw gemeente.

Het omgevingsplan vervangt
de bestemmingsplannen van de gemeente...

en bevat ook
regels voor inwoners en bedrijven.

Daarnaast staan er regels in over het milieu.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In een omgevingsplan staan bijvoorbeeld
regels over bouwen,

geluid, geur, bodem
en duurzaamheidsmaatregelen.

Hiervoor gelden vaak standaard normen.

Maar onder de Omgevingswet heeft
de gemeente meer mogelijkheden...

om daarvan af te wijken als een situatie of gebied daarom vraagt.

Bijvoorbeeld strengere geluidsnormen in een woongebied...

en minder streng in een industriegebied.

Kortom, in het omgevingsplan brengt
een gemeente in kaart...

welke ontwikkelingen en initiatieven
mogelijk zijn binnen een gebied.

Zo is het duidelijk voor inwoners en ondernemers.

U vindt het omgevingsplan in het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Hier vindt u informatie over de regels en plannen...

van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Hebt u een plan of idee voor uw omgeving?

In het Omgevingsloket checkt u of u
een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

In datzelfde loket doet u
daarna uw aanvraag.

Het omgevingsplan vindt u in het
Omgevingsloket onder Regels op de kaart.

Meer weten over de Omgevingswet
en het omgevingsplan?

Kijk op de website van uw gemeente.

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.